Mednarodno pogodbeno pravo

63-002  Mednarodno pogodbeno pravo

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Pojem in pomen mednarodnega pogodbenega prava
  • Procesi poenotenja pravil mednarodnega poslovnega prava
  • Evropsko pogodbeno pravo
  • Mednarodne pogodbe
  • Kompleksni mednarodni posli
  • Novejši trendi razvoja mednarodnega poslovnega prava

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo