Medorganizacijski marketing

05-324  Medorganizacijski marketing

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Dragan Kesič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študent bo znal načrtovati in izvajati marketinške procese, ki se odvijajo med organizacijami.  Student will be able to plan and implement marketing processes that take place between organisations.

Vsebina

  • Osnove medorganizacijskega marketinga. Obnašanje kupcev na medorganizacijskih trgih.
  • Raziskovanje na medorganizacijskih trgih.  Strateško marketinško načrtovanje.
  • Izdelčna politika uveljavljenih izdelkov. Izdelčna politika razvoja novih izdelkov.
  • Cenovna politika. Politika distribucije.
  • Vertikalna specializacija. Prodaja.
  • Strategije komuniciranja. Medorganizacijski direktni marketing.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo