Metode za podporo odločanja v managementu

06-343  Metode za podporo odločanja v managementu

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Ajda Fošner

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je, da študent osvoji osnovne koncepte teorije verjetnosti in teorije stohastičnih procesov in markovskih verig. Študent bo spoznal osnove teorije iger ter njeno uporabo pri modeliranju različnih situacij s poudarkom na primerih s področja managementa.

Vsebina

  • Teorija verjetnosti: diskretne naključne spremenljivke in porazdelitve, zvezne naključne spremenljivke in porazdelitve.
  • Stohastični procesi: markovski procesi in markovske verige.
  • Teorija iger

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo