Od ideje do izdelka

05-030  Od ideje do izdelka

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Aleksander Janeš

  Vsebina

  • Osnove procesnega pristopa in procesna orodja managerjev
  • Produktni management: od idejne zasnove do tržnega proizvoda
  • Množinsko prilagajanje in odprto inoviranje: razvoj izdelkov in storitev skozi perspektivo uporabnika
  • Vitko podjetje in učinkovitost operativnih procesov
  • Sodobne tehnologije v industriji in storitvah
  • Strategije proizvajanja v globalnem poslovnem okolju in management oskrbnih verig
  • Okoljski vidiki poslovanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo