Odškodninsko pravo (2018)

05-059  Odškodninsko pravo (2018)

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Danila Djokić

  Vsebina

  • Razumevanje in namen odškodninskega prava v Sloveniji: Razlikovanje med kontinentalnim in anglosaksonskim sistemom odškodninske odgovornosti
  • Vrste škod (Premoženjska in nepremoženjska) , načini in predpostavke njihovega uveljavljanja
  • Pravne predpostavke za odškodnino : škoda, protipravno dejanje, vzročna zveza, odškodninska odgovornost
  • Posebni primeri odškodninske odgovornosti: Organizator prireditve, imetnik živali, pogodbenik itd.
  • Objektivna odškodninska odgovornost
  • Odškodninska odgovornost države
  • Razmerja med oškodovanci in zavarovalnicami
  • Reševanje odškodninskih sporov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo