Okoljsko zdravje

61-051  Okoljsko zdravje

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Darja Barlič Maganja , prof. dr. Maja Čemažar , doc. dr. Agnes Šömen Joksić

  Vsebina

 • Osnove okoljskega naravoslovja:
  Osnovne merske enote in pretvorbe. Osnovni naravoslovni principi in procesi.
 • Znanosti in metode v okoljskem zdravju:
  Ključne znanstvene in metodološke domene v okoljskem zdravju: usoda in prenos kontaminantov v okolju, konceptualni toksikološki in epidemiološki vidik izpostavljenosti, obnašanje kontaminantov v človekovem okolju in telesu (nastanek bolezni; interakcije geni-okolje,; mutacije, karcinogeneza, itd).
 • Dejavniki okoljskih bolezni:
  Mikrobiološki dejavniki  (virusi, bakterije, glive, praživali). Zoonoze in vektorske bolezni. Nadzor, preventiva, zaščita
  Strupene kovine in elementi. Pesticidi in druge organske spojine. Ionizirajoče in neiozinirajoče sevanje.
 • Onesnaževanje okolja (Uporabnost okoljskega zdravja):
  Kakovost zraka. Kakovost vode. Varna hrana.
  Ravnanje z odpadki (s posebnim poudarkom na nevarnih odpadkih). Industrijsko onesnaževanje in kemijska varnost..
 • Upravljanje z okoljskimi tveganji:
  Določanje nevarnosti v okolju. Ocenjevanje izpostavljenosti. Dejavniki, ki vplivajo na tveganja. Spremljanje tveganja in uporaba indikatorjev. Okoljski in sociološki principi upravljanja z okoljskimi  tveganji.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo