Osebne finance

05-336  Osebne finance

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Stubelj, doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je usposobiti študente za reševanje osnovnih finančnih vprašanj posameznika in družine povezanih s: prejemki, izdatki, naložbami, tveganji, posojili, zavarovanji in davki.


Vsebina

  • Osebne finance in proračun posameznika, prejemki in izdatki posameznika in družine, razpoložljivi dohodek
  • Vrste in lastnosti naložb (pričakovani prihodki, stroški, donosnost in tveganja)
  • Posojila in stroški posojil, kreditna sposobnost
  • Tveganje in razpršitev premoženja
  • Premoženjska, osebna in zdravstvena zavarovanja
  • Davki
  • Upravljanje z denarjem in osebno finančno načrtovanje

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo