Osnove marketinga

05-009  Osnove marketinga

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel

  Vsebina

  • Opredelitev marketinga v 21. stoletju
  • Ustvarjanje zadovoljstva odjemalcev
  • Analiza marketinških priložnosti
  • Razvijanje tržnih strategij
  • Oblikovanje tržne ponudbe
  • Management in izvajanje marketinških programov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo