Osnove raziskovalne metodologije

06-321  Osnove raziskovalne metodologije

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študenti bodo pridobili osnovno znanje, razumevanje in veščine, ki so potrebne za izvedbo raziskave.

Vsebina

 • Temeljna vprašanja raziskovanja v družboslovju s poudarkom na managementu in raba znanstvenega aparata.
 • Osnove razumevanja vloge teorije, oblikovanja teorije in empirične raziskave.
 • Paradigme raziskovanje: osnovni pojmi in koncepti.
 • Pristopi k raziskovanju.
 • Vrste raziskav.
 • Raziskovalni problem in vloga  ciljev.
 • Oblikovanje hipotez in raziskovalnih vprašanj.
 • Metode zbiranja podatkov: anketa, intervju.
 • Vzorčenje in vzorci.
 • Osnove analize podatkov.

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo