Osnove raziskovanja v organizacijah

05-058  Osnove raziskovanja v organizacijah

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: viš. pred. Katarina Košmrlj Muha

  Vsebina

Študenti se bodo seznanili z osnovnimi raziskovalnimi pristopi, ki jih bodo potrebovali pri delu v različnih organizacijah, tako za analize poslovanja, predstavljanje aktivnosti, evalvacije. Pri predmetu bomo obravnavali naslednje teme:

  • Osnovni raziskovalni pristopi v organizacijah
  • Definiranje raziskovalnega problema v organizaciji
  • Priprava raziskovalnega načrta
  • Oblikovanje raziskovalnih vprašanj in hipotez
  • Osnove vzorčenja
  • Osnove anketne metodologije (priprava anketnega vprašalnika, spletno anketiranje)
  • Osnove intervjuvanja (priprava vprašalnika, moderiranje intervjujev)
  • Priprava baze podatkov
  • Predstavljanje in uporaba raziskav v organizacijah

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo