Podjetje in teorija trga

06-326  Podjetje in teorija trga

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Štefan Bojnec, izr. prof. dr. Žiga Čepar

  Vsebina

Namen predmeta

Osnovni namen predmeta je nadgraditi spoznanja o delovanju podjetja ter tržnih strukturah. V okviru predmeta bodo poglobljena predhodno pridobljena mikroekonomska znanja ter povezana z zakonitostmi s področja delovanja podjetja. Namen nadgradnje znanja s področja analize popolne konkurence, kakor tudi posredovanja novih znanj s področja analize monopola, monopolistične konkurence ter analize strateškega obnašanja s pomočjo uporabe teorije iger je opremiti bodočega diplomanta s teoretičnimi znanji s področja ekonomije potrebnimi za nadaljevanje študija na naslednji stopnji izobraževanja oziroma za njegovo uporabo v poslovnem okolju.

Vsebina

  • Gospodarjenje in ekonomsko okolje podjetja.
  • Uporaba teorije stroškov v podjetju na višji ravni ter kalkulacije stroškovne cene.
  • Nabavna funkcija v podjetju (naloge, cilji, funkcije, zaznavanje potreb, nabavna kalkulacija, izbira dobavitelja, zaloge).
  • Analiza kritične točke gospodarnosti.
  • Analiza uspešnosti poslovanja podjetja (kazalniki poslovanja, ABC postopek).
  • Model splošnega ravnotežja v popolni konkurenci.
  • Monopol in njegova regulacija.
  • Monopolistična konkurenca.
  • Teorija iger.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo