Podjetniški projekt

05-031  Podjetniški projekt

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

  Vsebina

 • Ustvarjalnost kot temelj kreativnosti in inovativnosti
 • Ustvarjalnost in podjetništvo
 • Ustvarjalna podjetniška kultura
 • Obravnava podjetja in njegovih kupcev ter ustvarjalno reševanje problemov
 • Vodenje inovativnega procesa
 • Pomen rastočih poslov (opredelitev rasti, zakaj nekatera podjetja rastejo in nekatera ne, lastnosti dinamičnega podjetja), pomen podjetniške rasti za podjetja in za narodno gospodarstvo
 • Vzvodi rasti podjetja (zunanje okolje, notranje okolje, ovire rasti)
 • Elementi podjetniške rasti
 • Strateško načrtovanje za potrebe rasti  podjetja
 • Strategije podjetniške rasti
 • Modeli rasti podjetja
 • Načrtovanje rasti
 • Odločitve v zgodnji rasti in odločitve v zreli rasti
 • Opredelitev podjetniške žetve in prenehanja podjetja
 • Neuspešna rast, reševanje iz krize

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo