Podjetniško delovanje

05-015  Podjetniško delovanje

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

  • Opredelitev in vidiki podjetništva: opredelitve podjetnika, podjetnik posameznik in drugi vidiki podjetniškega delovanja
  • Poslovna zamisel in poslovni načrt: ustvarjalnost in poslovna zamisel, analiza panoge in konkurence, načrt trženja, finančni načrt, organizacijski načrt in management človeških virov, finančni viri, drugi elementi poslovnega načrta
  • Namen in problematika ustanavljanja podjetja ter razvoja podjetja od nastanka do morebitne podjetniške žetve
  • Preučitev možnosti in ocena realizacije poslovne zamisli na izbranem tujem trgu
  • Poslovni primeri iz podjetništva

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo