Podjetništvo

60-004  Podjetništvo

magistrski študijski program 2. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, prof. dr. Mitja Ruzzier

  Vsebina

Opredelitev in pomen podjetništva

 • opredelitev podjetništva
 • pomen podjetništva za rast in razvoj podjetja in narodnega gospodarstva
 • politika razvoja podjetništva
 • oblike podjetniške infrastrukture

Vidiki podjetništva

 • podjetnik posameznik
 • sociološki vidik podjetništva
 • podjetniške mreže
 • notranje podjetništvo
 • mednarodno podjetništvo
 • tehnološko podjetništvo
 • socialno podjetništvo
 • inovativnost v MSP in prenos znanja

Management in rast novega podjetja

 • od podjetnika do managerja rastočega podjetja
 • problematika rasti podjetja
 • financiranje rastočega posla
 • od domačega do mednarodnega podjetja

Vodenje manjših svetovalnih projektov

Primeri podjetništva (podjetnika) -analiza dobrih praks

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo