Politika trajnostnega razvoja

61-045  Politika trajnostnega razvoja

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Mirko Markič, prof. dr. Maja Meško

  Vsebina

  • Uvod v trajnostni razvoj in management
  • Organizacija kot poslovno-organizacijski sistem
  • Sistemsko razmišljanje in trajnostni razvoj
  • Interesna teorija politike trajnostnega razvoja organizacije
  • Gospodarski vidiki trajnostnega razvoja
  • Družbeni vidiki trajnostnega razvoja
  • Okoljski vidiki trajnostnega razvoja
  • Merila, kazalniki in standardi trajnostnega razvoja
  • Trendi in dobre prakse na področju trajnostnega razvoja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo