Poslovna angleščina 1

05-310  Poslovna angleščina 1

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Dubravka Celinšek, izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Obvladati angleški jezik za poslovne namene na stopnji B1/B2

Vsebina

 • Predstavljanje poslovnim partnerjem, management/menedžment, vodenje in upravljanje (jezik; analiza povedi v kontekstu).
 • Vzpostavljanje poslovnih odnosov, razlike v kulturah, organizacijska kultura; Poslovni bonton in poslovna potovanja (dialogi).
 • Poslovni sestanki in pogajanja (jezik; izražanje mnenj ipd.).
 • Struktura podjetja in organizacija (terminologija).
 • 5Predstavitve (jezik in stil).
 • Izbrane teme: npr. tehnologija in poslovanje (UI) idr. (besedišče, bralno razumevanje).
 • Kadrovanje oz. rvnanje z ljudmi pri delu, motivacija, prošnja za delo (terminologija, pisanje prošenj), elektronska sporočila.
 • Finančno poročanje, letno poročilo (terminologija).
 • Aktualne teme: npr. finance, bančništvo, oglaševanje, uvoz in izvoz (bralno razumevanje, povzemanje, razprava).
 • Jezikovne teme v sobesedilu (besedni red, členi, slovnični časi, analiza kompleksnejših povedi v kontekstu idr.) in prevajanje zelo kratkih besedil.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo