Poslovna angleščina 2

06-016  Poslovna angleščina 2

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

  • Poslovne teme
  • Jezik oglaševanja in marketinga
  • Pomembne organizacije in posamezniki v managementu
  • E-pošta in poslovna korespondenca
  • Uvod v EU
  • Spletna podjetja
  • Trg dela
  • Poslovne šole
  • Timsko delo
  • Globalizacija in angleški jezik

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo