Poslovna angleščina 2

05-016  Poslovna angleščina 2

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Dubravka Celinšek

  Vsebina

 • Management in upravljanje
 • Trženje
 • Jezik oglaševanja
 • Mednarodna trgovina
 • Finance in uspešnost podjetja
 • Poslovni načrt in finančni management (zagonska podjetja)
 • Kapitalske združbe
 • Evropska unija in proračun
 • Poslovna korespondenca
 • Poslovne in ekonomske teme
 • Aktualne teme
 • Timsko delo in sestanki
 • Jezikovne teme

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo