Poslovna angleščina 2

05-313  Poslovna angleščina 2

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: viš. pred. dr. Dubravka Celinšek, izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Obvladati angleški jezik za poslovne namene na stopnji B2/C1

Vsebina

 • Management in strateški management (jezik), timsko delo in sestanki v angleščini; problemsko naravnano učenje (PNU).
 • Trženje, e-trženje (jezik trženj) in družbena odgovornost podjetja.
 • Mednarodna trgovina (strokovno izrazje in razprava, jezik razprav).
 • Finance in uspešnost podjetja (strokovno izrazje in razprava) ter borzni trg.
 • Evropska unija in proračun (jezik, razprava).
 • Poslovna korespondenca (v angleščini).
 • Poslovne in ekonomske teme: Poslovni načrt in finančni management; zagonska podjetja ali dr. (strokovno izrazje, PNU, bralno razumevanje, povzemanje, prevajanje).
 • Aktualne teme: npr. Kapitalske združbe idr. (strokovno izrazje, izražanje mnenja, bralno razumevanje, povzemanje in razprava).
 • Jezikovne teme (kompleksne stavčne strukture, analiza daljšega besedila, pisanje abstrakta).
 • Prevajanje strokovnih besedil in terminologije; prevajalska orodja.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo