Poslovna angleščina 3

06-034  Poslovna angleščina 3

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

  • Management in kulturne razlike
  • Poslovna etika
  • Poslovne in ekonomske teme
  • Pravo družb, pravni sistemi in pravni jezik
  • Podjetništvo in znanje jezikov
  • Kulturne in jezikovne prepreke
  • Jezikovne spremembe in internet
  • Osnove prevajanja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo