Poslovna angleščina 3

05-032  Poslovna angleščina 3

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Dubravka Celinšek

  Vsebina

  • Management in kulturna raznolikost
  • Poslovna etika in družbena odgovornost podjetja (ekološka vprašanja)
  • Poslovne in ekonomske teme
  • Aktualne teme
  • Pravo družb, pravni sistemi in pravni jezik
  • Podjetništvo in znanje jezikov
  • Kulturne in jezikovne prepreke
  • Jezikovne spremembe in internet
  • Osnove prevajanja
  • Predstavitve oz. diskusije (okrogle mize)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo