Poslovna informatika

05-005  Poslovna informatika

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

  • Poslovanje podjetij v globalnem okolju
  • Informacijski sistemi in sodobna podjetja
  • Informacijska infrastruktura
  • Informatizacija poslovanja
  • E-poslovanje
  • Upravljanje informacijskih virov
  • Različni vidiki informacijske družbe
  • Varovanje informacijskih virov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo