Poslovna informatika

05-315  Poslovna informatika

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Pridobiti vedenje o možnostih, priložnostih in nevarnostih rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v poslovnem svetu.

Vsebina

  • Poslovanje podjetij v digitalnem okolju.
  • Informacijski sistemi in sodobna podjetja.
  • Informacijska infrastruktura.
  • Informatizacija poslovanja.
  • Podatki in upravljanje baz podatkov.
  • E-poslovanje.
  • Upravljanje in varovanje informacijskih virov.
  • Različni vidiki informacijske družbe.


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo