Poslovna statistika

05-312  Poslovna statistika

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti z osnovami statističnega raziskovanja ter jih usposobiti za samostojno opravljanje osnovnih statističnih analiz.

Vsebina

  • Opredelitev temeljnih pojmov statistične analize ter pomena in poteka statističnega preučevanja.
  • Viri podatkov za podporo poslovnemu odločanju (uradna statistika, viri podatkov v organizaciji).
  • Urejanje podatkov (ranžirna vrsta, frekvenčna porazdelitev, kontingenčna tabela).
  • Kvantili.
  • Mere srednjih vrednosti in variabilnosti.
  • Analiza koncentracije.
  • Relativna števila.
  • Analiza časovnih vrst (trend, enostavni kazalniki dinamike).
  • Analiza izbranih kazalnikov na različnih ravneh ekonomske analize.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo