Poslovno komuniciranje

05-301  Poslovno komuniciranje

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študent spozna področje poslovnega komuniciranja, pridobi osnovne veščine za uspešno komuniciranje v poslovnem svetu, kritično vrednoti in načrtuje organizacijsko komuniciranje.

Vsebina

 • Opredelitev pojma komuniciranje in poslovno komuniciranje.
 • Znotraj in zunaj-organizacijsko komuniciranje.
 • Komunikacijske veščine za managerje.
 • Oblike in kanali komuniciranja v poslovnem okolju.
 • Spretnosti in veščine v pisnem poslovnem komuniciranju.
 • Spretnosti in veščine v govornem poslovnem komuniciranju.
 • Poslovne predstavitve.
 • Digitalni, družbeni in vizualni mediji v poslovnem komuniciranju.
 • Komuniciranje v timih in skupinah, reševanje konfliktov.
 • Etika v poslovnem komuniciranju.

 

 

 

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo