Post-kapitalizem, socialna ekologija in družbena odgovornost

61-035  Post-kapitalizem, socialna ekologija in družbena odgovornost

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Tonči Ante Kuzmanić

  Vsebina

Predmet je oblikovan kot »dvoje v enem«: kot premislek post-kapitalizma in socialne ekologije v luči trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Hkrati je mišljen kot kombinacija teoretičnega poučevanja in empričnega dela na konkretnih primerih. Pri predmetu se na predavanjih predvsem poudarja nosilne analitične pojme, njihov razvoj in pojavljanje novih pojmov in jezikovnih iger v danem zgodovinskem kontekstu. Predmet omogoča razumevanje tako tradicije in njenih pasti pri premišljevanju sedanjosti kot tudi in nadvse razumevanje naše današnje dobe izčrpanih paradigem razvoja, ki nujno potrebuje nove prijeme in inovativne usmeritve.

Predmet je sestavljen iz dveh delov:

  • Post-kapitalizem in odgovornost

  • Socialna ekologija, družbena odgovornost in trajnostni razvoj

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo