Prakse trajnostnega managementa

61-062  Prakse trajnostnega managementa

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: prof. dr. Roberto Biloslavo

  Vsebina

Namen

Predmet je usmerjen v teorijo in prakso trajnostnega managementa. Uporablja pristop sistemskega razmišljanja do različnih poslovnih modelov, ki jih analizira iz socialne, okoljske in ekonomske perspektive. V tem kontekstu se študenti seznanijo z različnimi organizacijskimi načeli, procesi in metodami, medtem ko identificirajo in rešujejo ključne izzive trajnostnega upravljanja. V središču proučevanja so aktivnosti managementa, katerih cilj je razvoj in uporaba novih izdelkov, storitev, proizvodnih procesov, metod in poslovnih modelov, ki znatno zmanjšajo vpliv na družbo in okolje ter hkrati izboljšujejo gospodarske rezultate. Predmet povezuje 17 ciljev trajnostnega razvoja z vsebino poslovnih funkcij računovodstva, trženja, kadrovskega managementa in drugih področij managementa.

Vsebina

  • Cilji trajnostnega razvoja
  • Trajnostno poročanje
  • Okoljska ekonomika
  • Trajnostni kadrovski management
  • Trajnostni marketing
  • Trajnostni management proizvodnih in storitvenih procesov
  • Trajnostni management nabavne verige
  • Razvoj trajnostno odgovornih poslovnih strategij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo