Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

05-006  Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. dr. Dušan Gošnik

  Vsebina

  • Uvod v študij in pisanje seminarskih nalog

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Delavnica zajema tri dele, in sicer prvi: spoznavanje Fakultete za management, njenih služb, organov in spletnih mest ter uporaba e-učilnice in študentskega informacijskega sistema, drugi: učinkovito načrtovanje študija in temeljne zakonitost učenja, predstavitev pravilnikov na fakulteti, ki se navezujejo na ocenjevanje in sam študij in tretji: osnove pisanja seminarskih nalog; potek pisanja, jezikovne in tehnične značilnosti seminarskih nalog ter osnove znanstvenega aparata, kot podlaga za korektno pisanje.

Obveznost: prisotnost na delavnici

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo