Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

05-021  Praktično usposabljanje: Delavnice veščin

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov, viš. pred. Katarina Košmrlj Muha

  Vsebina

  • Priprava diplomskega dela

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: V delavnici je predstavljen postopek, ki študenta pripelje od ideje, do prijave teme in kasneje do zagovora diplomskega dela. Delavnica vsebuje osnovne informacije o avtorskih pravicah z vidika avtorja in z vidika študenta, prikaže pa tudi ustrezne načine izkoriščanja avtorskega dela, pomembnost primernega navajanja avtorja ter posledice kršenja avtorskih pravic. V delavnici so obravnavani različni vidiki dela z literaturo in podatki pri nastajanju diplomskega dela s poudarkom na iskanju prostodostopnih gradiv v spletnem okolju. Podana so navodila za uporabo znanstvenega aparata v strokovnem besedilu in pravila navajanja virov na Fakulteti za management. V delavnici so prikazane jezikovne in tehnične značilnosti diplomskega dela.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

  • Informacijske veščine 1

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Word: srednje in napredne funkcije: samopopravki, spajanje dokumentov, napredno iskanje, hitri deli, uporabne bližnjice, obrazci, kodna polja

Google docs: ustvarjanje form, prikaz administracije in skupinskega dela, pregled pomembnejših vtičnikov.

Obveznost: krajši pisni izdelki

  • Informacijske veščine 2

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Excel: poimenovanje celic, spoznavanje z naprednjšimi funkcijami, npr.: finančne, statistične. Pregled vrtilne tabele z naprednejšimi funkcijami in zajemom podatkov iz zunanjih virov. Naprednješa uporaba grafikonov ter spoznavanje z makroji.

Obveznost: krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo