Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 1

05-021  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 1

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov, viš. pred. Katarina Košmrlj Muha

  Vsebina

  • Informacijske veščine 1

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Word: srednje in napredne funkcije: samopopravki, spajanje dokumentov, napredno iskanje, hitri deli, uporabne bližnjice, obrazci, kodna polja

Google docs: ustvarjanje form, prikaz administracije in skupinskega dela, pregled pomembnejših vtičnikov.

Obveznost: krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo