Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 1

06-022  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 1

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov

  Vsebina

  • Informacijske veščine 1

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Word: srednje in napredne funkcije: samopopravki, spajanje dokumentov, napredno iskanje, hitri deli, uporabne bližnjice, obrazci, kodna polja

Google docs: ustvarjanje form, prikaz administracije in skupinskega dela, pregled pomembnejših vtičnikov.

Obveznost: krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo