Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 2

05-021  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Informacijske veščine 2

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov, viš. pred. Katarina Košmrlj Muha

  Vsebina

  • Informacijske veščine 2

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Excel: poimenovanje celic, spoznavanje z naprednjšimi funkcijami, npr.: finančne, statistične. Pregled vrtilne tabele z naprednejšimi funkcijami in zajemom podatkov iz zunanjih virov. Naprednješa uporaba grafikonov ter spoznavanje z makroji.

Obveznost: krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo