Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Javni nastop in retorika

06-019  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Javni nastop in retorika

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Javni nastop in retorika

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnovna pravila javnega nastopanja, priprave predstavitve oziroma prosojnic, izvedbe same predstavitve in tehnike soočanja s tremo. Študenti spoznajo pomen prozodike, proksemike, kinezike, semantike in sintakse in osnovna pravila za uspešno rabo pri javnem nastpanju.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo