Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Pisne veščine za poslovni svet

05-017  Praktično usposabljanje: delavnice veščin - Pisne veščine za poslovni svet

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: viš. pred. mag. Suzana Sedmak

  Vsebina

  • Pisne veščine za poslovni svet

Izvedba delavnice: 5 ur

Namen in vsebina delavnice: Študenti spoznajo osnove pisnega komuniciranja v poslovnem svetu. Delavnica zajema osnovna pravila za pisanje elektronske pošte, dopisov, prijav na prosta delovna mesta in drugih krajših pisnih dokumentov. V delavnici so predstavljeni osnovni elementi vsakega od naštetih dokumentov, pogoste napake pri pisanju, pomembna druga pravila in ostala pravila, ki veljajo predvsem pri e-dopisovanju in uporabi e-pošte.

Obveznost: prisotnost na delavnici, krajši pisni izdelki

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo