Pravna in socialna država

62-013  Pravna in socialna država

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: izr. prof. dr. Andraž Teršek

  Vsebina

Primerno poznavanje temeljev prava je uvod v zmožnost razumevanja pomembnih pravnih vprašanj, kar je izhodišče za še pomembnejše postavljanje pravih pravnih vprašanj. Tudi vprašanj »o pravu.« Človek svojega položaja v sodobni družbi, svoje umestitve v aktualne družbene procese, verjetno ne more optimalno prevpraševati, če se razmišljujoče ne uglasi s pravno politiko in logiko, iz katerih vznika veljavni pravni red in na katerih temeljijo javne institucije. Je temu mogoče pritrditi? Je to res pomembno?

Nam se zdi, da je tako. In da je to pomembno. A tudi o tem se ljudje lahko polemično in konstruktivno pogovarjamo. Skoraj odveč se zdi poudariti, kar je banalna eksistencialna resnica: mnenja so lahko različna. In vsako mnenje … Ali tudi vsako mnenje enako šteje? V demokraciji? Kateri demokraciji? Kakšni demokraciji? Kaj sploh je demokratično? In zakaj naj bi družba sploh bila demokratična? Pomeni postaviti takšna vprašanja zapasti v institucionalno herezijo, ekscentrično radikalnost, anarhično alienacijo, ali pač in enostavno postaviti legitimna vprašanja o družbeno pomembnih vprašanjih?

Odnos do prava in institucionalizirane demokracije mora biti odgovoren. Kaj pomeni biti odgovoren v tem oziru? Pravna država je manj kot vladavina prava. Kaj je vladavina prava?

Ustavnost demokracije presega koncept gole demokracije. Kakšen je pomen in smoter »ustavnosti« kot kakovostne opredelitve demokracije?

Človekove pravice in svoboščine postavljamo v moralno utemeljeno in racionalno pripoznano središče sodobne družbe. Katere pravice in svoboščine? Katere vrstno in katere vsebinsko? Kako se o njih pogovarjati in kako jih uresničevati v praksi?

Pozabljamo na koncept socialne države, ki je ustavna kategorija? Se sploh še zmoremo in želimo resno pogovarjati o socialnih pravicah? Bi se morali analitično in kritično pogovarjati prav o socialnih pravicah?

Pravo in svoboda. Liberalizem in demokracija. Legalnost in legitimnost. Levica in desnica. Tržnost in solidarnost. Pod plaščem pravnih konceptov, pod njimi, ali izven njihovega dosega. O tem, morda še o čem drugem, se bo študiralo, govorilo, pogovarjalo in pisalo.

  • Izhodišča in temelji prava: filozofska izhodišča, temeljna ustavna načela, človekove pravice in svoboščine
  • Teorija demokracije
  • Ustavna demokracija in vladavina prava kot vsebina in "kakovost" družbenega sistema
  • Izbrani pravni vidiki ekonomije
  • Ekonomska analiza prava in demokracije
  • Socialna država; izbrana vprašanja in kritična analiza družbene prakse

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo