Pravni vidiki trajnostnega razvoja

61-036  Pravni vidiki trajnostnega razvoja

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

 • Načela trajnostnega razvoja – normativni in praktični vidiki
 • Standardi kakovosti okolja
 • Ukrepi varstva okolja
 • Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno dovoljenje
 • Programski načrti na področju varovanja okolja
 • Ekonomski in finančni instrumenti varovanja okolja po ZVO
 • Čezmejni vplivi
 • Evropska sistem trgovanja z emisijami
 • Vloga javnosti, nevladnega sektorja pri varovanju okolja
 • Vloga države in državnih institucij pri izvajanju zakonodaje s področja varovanja okolja
 • Socialna in okoljska funkcija lastninske pravice; družbeno odgovorno upravljanje podjetij v zasebni in javni lasti
 • Javno dobro
 • Človekove pravice in trajnostni razvoj
 • Evropski in mednarodni dokumenti s področja varovanja okolja
 • Globalni izzivi na področju trajnostnega razvoja
 • Mednarodni okoljski, socialni in delovnopravni standardi

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo