Pravno varstvo intelektualne lastnine v podjetništvu

64-025  Pravno varstvo intelektualne lastnine v podjetništvu

magistrski študijski program druge stopnje Inoviranje in podjetništvo

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein

  Vsebina

Uvod

 • Pravno varstvo rezultatov inovativnosti: opredelitve temeljnih pojmov,  teoretična izhodišča, utemeljitev pravic intelektualne lastnine, povezava z drugimi področji
 • Temeljni pravni viri za varstvo pravic intelektualne lastnine
 • Osnovni koncepti in značilnosti pravic intelektualne lastnine

Posamezne pravice intelektualne lastnine – pogoji za varstvo in upravičenja

 • Patent
 • Model
 • Znamka
 • Geografska označba
 • Druge pravice (topografije polprevodniških vezij, varstvo novih sort rastlin, poslovna skrivnost)
 • Pridobitev, vzdrževanje in prenos pravic industrijske lastnine
 • Avtorsko pravo

Pravice intelektualne lastnine iz delovnega razmerja

 • Medsebojne pravice in dolžnosti delavcev in delodajalcev iz inovacij ustvarjeni v delovnem razmerju
 • Učinkovita ureditev inovativnosti v delovnem razmerju v internih aktih podjetij in drugih organizacij

Intelektualna lastnina v mednarodnem okolju

 • Harmonizacija in unifikacija prava intelektualne lastnine v EU (skupnostne pravice)
 • Mednarodne pogodbe s področja IL

Prenos pravic intelektualne lastnine – pogodbeni vidik


Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo