Pravo družb in delovno pravo

05-014  Pravo družb in delovno pravo

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein, izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

  • Uvod v pravo družb
  • Podjetnik in osebne družbe
  • Kapitalske družbe
  • Prenehanje družb
  • Uvod v delovno pravo
  • Pravna ureditev individualnih delovnih razmerij
  • Pravna ureditev kolektivnih delovnih razmerij

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo