Pravo in nove tehnologije

05-341  Pravo in nove tehnologije

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež, doc. dr. Benjamin Lesjak

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je študente seznaniti s pravnimi vidiki poslovanja v e-okolju in uporabe interneta. Cilj predmeta je študente usposobiti, da bodo kot managerji prepoznali pravno relevantne vidike poslovanja v e-okolju in uporabe interneta ter se v konretnih situacijah znali odločati. 

Vsebina

  • Internet in človekove pravice
  • Pravni viri v internetu in za internet
  • Pravni vidiki elektronskih naslovov in elektronskih sporočil
  • Pravna veljavnost elektronskega podpisa
  • Elektronsko sklepanje pravnih poslov
  • Osebnostne pravice varstvo osebnih podatkov na spletu
  • Varstvo potrošnikov na spletu

 

 

 

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo