Pravo managementa kadrov

63-009  Pravo managementa kadrov

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

  • Opredelitev pojma menedžment z širšega družboslovnega in pravnega vidika
  • Opredelitev menedžmenta kadrov ter pravnih temeljev tega področja
  • Predpisi, ki urejajo pristojnosti managerjev
  • Predpisi, ki urejajo pravni položaj menedžerjev, ki vodijo kadre v zasebnopravnih in javnopravnih organizacijskih oblikah
  • Vloga menedžerjev pri odločanju o zaposlovanju. Pravna ureditev vloge menedžerjev pri pravnem urejanju plač in drugih delovnih pogojev
  • Pravna ureditev položaja menedžerjev pri odločanju o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenih v zasebnem sektorju/javnih uslužbencev
  • Pravna ureditev vloge menedžerjev v postopkih varstva pravic delavcev v zasebnem sektorju/ javnih uslužbencev

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo