Pravo mednarodne trgovine

06-344  Pravo mednarodne trgovine

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

  Vsebina

Namen predmeta

  • Namen predmeta je pridobiti osnovna znanja o mednarodni gospodarski ureditvi, o virih in načelih mednarodnega trgovinskega prava, o delovanju WTO in mehanizmih za reševanje sporov. Cilj je razumevanje in delovanje mednarodnih in regionalnih trgovinskih sporazumov in o razvoju regionalnih integracij, kot je EU. Cilj je razumevanje priložnosti za slovensko gospodarstvo in slovenske gospodarske družbe v EU in kot članica WTO.

Vsebina

  • Viri mednarodnega gospodarskega prava
  • Pravni vidiki gospodarskega povezovanja in procesov globalizacije ter evropeizacije
  • Razvoj mednarodne trgovine od GATT do WTO
  • Temeljna pravila in načela mednarodne trgovine
  • Mehanizmi WTO za reševanje trgovinskih sporov, pomembnejše odločitev
  • Evropska integracija kot primer regionalnega gospodarskega povezovanja
  • Temeljna načela in ekonomske svoboščine  v EU, pomembnejše odločbe ECJ
  • Trgovinski sporazumi med najpomembnejšimi trgovinskimi bloki
  • Mednarodni gospodarski pravni okvir in poslovanje slovenskih podjetij

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo