Pravo socialne varnosti

05-338  Pravo socialne varnosti

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študij posameznih podsistemov socialne varnosti študentom omogoči obvladovanje pravnih znanj, ki so nujno potrebna za upravljanje različnih vrst organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva.
 • Pridobljena znanja in veščine študentom zagotavljajo tudi zmožnosti za zahtevnejše oblike nadzora nad odločanjem o pravicah prebivalstva na področju socialne varnosti.
 • Pridobljena znanja študentom zagotavljajo možnost, da se aktivno vključujejo v zahtevnejše oblike dela državnih organov in organizacij, ki opravljajo javne službe na področju socialne varnosti.

Vsebina

 • Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti
 • Vloga države in institucij civilne družbe pri razvijanju ustavne vrednote »socialne države« 
 • Razvijanje načel socialne varnosti in oris sistema socialne varnosti
 • Trg dela, denarne pravice iz zavarovanja za primer brezposlenosti in aktivna politika zaposlovanja
 • Zdravstveno varstvo in zdravstveno  zavarovanje
 • Obvezna in dodatna pokojninska zavarovanja
 • Starševsko varstvo
 • Socialna varnost

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo