Pravo socialne varnosti

05-034  Pravo socialne varnosti

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež, izr. prof. dr. Valentina Franca

  Vsebina

  • Globalizacija in spreminjanje sistemov socialne varnosti.
  • Vloga države in institucij civilne družbe pri razvijanju ustavne vrednote »socialne države«.
  • Razvijanje  načel socialne varnosti in oris sistema socialne varnosti.
  • Trg dela, denarne pravice iz zavarovanja za primer brezposlenosti in aktivna politika zaposlovanja, malo delo in delo na črno.
  • Zdravstveno varstvo in zdravstveno  zavarovanje, narava pravic, razmerje med zasebno in javno mrežo zdravstvenih storitev.
  • Obvezna in dodatna pokojninska zavarovanja. Sistem pravic, organizacija zavarovanja, finaciranje zavarovanja ter privatizacija na tem področju. 
  • Starševsko varstvo.
    Socialna varnost.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo