Presoje vplivov na okolje in monitoring

61-043  Presoje vplivov na okolje in monitoring

magistrski študijski program 2. stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Agnes Šömen Joksić

  Vsebina

Presoje vplivov na okolje (PVO)

 • Predpisi s področja PVO
 • Deli okolja in vrste vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi
 • Metodologija presojanja vplivov
 • Čezmejni vplivi
 • Okoljsko poročilo
 • Poročilo o vplivih na okolje
 • Pomen presoj za načrtovane aktivnosti investitorjev
 • Pomen presoj za upravne postopke
 • Okoljevarstveno soglasje


Monitoring

 • Predpisi s področja spremljanja vplivov na okolje in stanja okolja
 • Okoljski monitoring
 • Ekološki monitoring
 • Biomonitoring (humani)
 • Metodologija, principi in tehnike monitoringa
 • Kompleksnost pridobivanja podatkov na podlagi meritev
 • Indikatorji (kazalci) kakovosti okolja in trendi

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo