Prodaja in odnosni marketing

05-041  Prodaja in odnosni marketing

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel

  Vsebina

 • Uvod
 • Uporaba informacij za razumevanje prodajalcev in kupcev
 • Ustvarjanje vrednosti v odnosih prodajalec-kupec
 • Etična in pravna vprašanja v odnosni prodaji
 • Iskanje kupcev in načrtovanje prodajnih klicev
 • Komuniciranje prodajnega sporočila
 • Pogajanja za doseganje obojestranskega zadovoljstva
 • Zaključevanje prodaje ter ponakupno spremljanje
 • Upravljanje s časom in ozemljem
 • Uspešnost prodajnega osebja – vedenje, motivacija in zaznavanje vlog
 • Pridobivanje in izbiranje prodajnega osebja
 • Usposabljanje prodajnega osebja ua uspešnost prodaje
 • Nagrajevanje prodajnega osebja in plačilo
 • Ocenjevanje uspešnosti prodajnega osebja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo