Prodaja in odnosni marketing

06-333  Prodaja in odnosni marketing

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Armand Faganel

  Vsebina

Namen predmeta

Študent bo znal načrtovati prodajne procese in razvijati odnosni marketing med organizacijami.

Vsebina

  • Model odnosne prodaje in prodajnega managementa
  • Ustvarjanje vrednosti v odnosih prodajalec-kupec
  • Iskanje kupcev in načrtovanje prodaje
  • Komuniciranje prodajnega sporočila
  • Zaključevanje prodaje ter ponakupno spremljanje
  • Uspešnost prodajnega osebja – vedenje, motivacija in zaznavanje vlog
  • Pridobivanje, izbiranje in usposabljanje prodajnega osebja
  • Nagrajevanje in ocenjevanje uspešnosti prodajnega osebja

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo