Psihološki vidiki organizacijskega vedenja

05-035  Psihološki vidiki organizacijskega vedenja

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

  • Vloga psihologije v managementu
  • Posameznikove vrednote/ medgeneracijske vrednote pri delu
  • Stališča do dela, zadovoljstvo z delom
  • Osebnost, čustvena inteligentnost, inteligentnost, ustvarjalnost v organizaciji
  • Stres na delovnem mestu, sindrom izgorevanja pri delu, trpinčenje na delovnem mestu
  • Motiviranje
  • Delo v timu, gradnja timov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo