Psihološki vidiki organizacijskega vedenja

06-341  Psihološki vidiki organizacijskega vedenja

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Ana Arzenšek

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študentje bodo pri predmetu ozaveščali lastne psihološke značilnosti in vedenja in jih povezali z značilnostmi in vedenjem zaposlenih v organizacijah.

Vsebina

  • Vloga psihologije v managementu
  • Posameznikove vrednote/ medgeneracijske vrednote pri delu
  • Stališča do dela, zadovoljstvo z delom
  • Osebnost, čustvena inteligentnost
  • Stres na delovnem mestu, sindrom izgorevanja pri delu, trpinčenje na delovnem mestu
  • Motiviranje in nagrajevanje
  • Delo v timu, gradnja timov, vodenje timov
  • Osnovne veščine vodenja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo