Raziskovalna metodologija v družboslovju

62-003  Raziskovalna metodologija v družboslovju

magistrski študijski program druge stopnje Politologija

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević, doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

Raziskovalna metodologija v družboslovju je predmet, ki je sestavni del skoraj vsakega študijskega programa s področja družboslovja. Namenjen je spoznavanju raziskovalnega aparata s ciljem omogočiti študentom kritično razumevanje podatkov, ki preplavljajo sodobni svet, in razumevanje načinov proučevanja, ki so-ustvarjajo multikulturne in multidimenzionalne družbe, koncepte in paradigme.
Vsebina predmeta je zasnovana s poudarkom na praktičnih primerih, s pomočjo katerih bodo študenti aktivno proučevali in pridobivali uporabno znanje in razumevanje temeljnih konceptov in paradigem raziskovanja.

Vsebina predmeta je zasnovana s poudarkom na praktičnih primerih, s pomočjo katerih bodo študenti aktivno proučevali in pridobivali uporabno znanje in razumevanje temeljnih konceptov in paradigem raziskovanja.

  • Filozofija raziskovanja
  • Pomen paradigm za konsistentnost raziskav
  • Študija primera
  • Kredibilnost, posploševanje
  • Vzorčenje v študiji primera
  • Značilne metode zbiranja podatkov
  • Metode analize podatkov
  • Raziskovanje kot kritika družbe
  • Faze kvantitativnega raziskovanja in njihov pomen
  • Osnovne statistične analize

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo