Raziskovalno delo 2 in magistrska naloga

65-022  Raziskovalno delo 2 in magistrska naloga

magistrski študijski program 2. stopnje Ekonomija in finance

Nosilec: doc. dr. Borut Kodrič

  Vsebina

  • Razumevaje raziskovalnih paradigm
  • Opredelitev namena raziskave
  • Raziskovalna vprašanja in hipoteze
  • Metode zbiranja podatkov
  • Učinkovita raba sekundarnih podatkov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo